کاربرد :

 در کابل شیلد دار  علاوه بر روکش‌ یک لایه هادی تابیده شده  است ، روی لایه شیلد مجددا یه لایه PVC  قرار دارد که روی شیلد مسی را پوشش می دهد . کابل های شیلد دار در تابلوهای فرمان و مواردی که میدان مغناطیسی وجود دارد استفاده می شود.

لایه های کابل :

Cu/PVC/Bd/CWB/PVC

ساختار کابل :
    
هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان) 
عایق : PVC نوع D
روکش میانی: PVC نوع ST5  یا نوار پلی استر 
شیلد : مس 
روکش: PVC نوع ST5*

ولتاژ نامی :

 300/500V 

استاندارد :

ISIRI 607-7
IEC 60227-7

کد کابل :

NYSLCY
NYSLYCY

محدوده دمایی :

℃30- تا ℃70+

 

وزن تقریبی حداکثر مقاومت هادی میانگین حداکثر قطر نهایی میانگین حداقل قطر نهایی ضخامت نامی روکش ضخامت نامی عایق سطح مقطع کابل
Kg/km Ω/km mm² mm² mm mm mm²
70 39 9.6 7.7 0.9 0.6 2x0.5
80 26 10 8 0.9 0.6 2x0.75
82 19.5 10.3 8.2 0.9 0.6 2x1
104 13.3 11.6 9.3 1 0.7 2x1.5
141 7.98 13.3 10.7 1.1 0.8 2x2.5
75 39 10 8 0.9 0.6 3x0.5
89 26 10.4 8.3 0.9 0.6 3x0.75
97 19.5 11 8.8 1 0.6 3x1
127 13.3 12.1 9.7 1 0.7 3x1.5
177 7.98 14 11.3 1.1 0.8 3x2.5
91 39 10.7 8.5 0.9 0.6 4x0.5
106 26 11.3 9.1 1 0.6 4x0.75
116 19.5 11.7 9.4 1 0.7 4x1
157 13.3 13.2 10.7 1.1 0.8 4x1.5
221 7.98 15.5 12.6 1.2 0.6 2.5x4
105 39 11.6 9.3 1 0.6 0.5x5
122 26 12.1 9.7 1 0.6 0.75x5
141 19.5 12.8 10.3 1.1 0.7 5x1
189 13.3 14.7 11.8 1.2 0.8 5x1.5
276 7.98 17.2 13.9 1.3 0.8 5x2.5
118 39 12.4 9.9 1 0.6 6x2.5
143 26 13.1 10.5 1.1 0.6 6x0.75
162 19.5 13.6 11 1.1 0.6 6x1
217 13.3 15.7 12.7 1.2 0.7 6x1.5
325 7.98 18.7 15.2 1.4 0.8 6x2.5
137 39 13.5 10.8 1.1 0.6 7x0.5
163 26 14.3 11.5 1.2 0.6 7x0.75
188 19.5 15.1 12.2 1.2 0.6 7x1
261 13.3 17.4 14.1 1.3 0.7 7x1.5
373 7.98 20.3 16.5 1.5 0.8 7x2.5
200 39 16.5 13.3 1.3 0.6 12x0.8
254 26 17.2 13.9 1.3 0.6 12x0.75
297 19.5 18.1 14.7 1.4 0.6 12x1
396 13.3 20.5 16.7 1.5 0.7 12x1.5
599 7.98 24.4 19.9 1.7 0.8 12x2.5
290 39 18.6 15.1 1.3 0.6 18x0.5
353 26 19.9 16.2 1.5 0.6 18x0.75
405 19.5 20.8 16.9 1.5 0.6 18x1
571 13.3 24.1 19.6 1.7 0.7 18x1.5
831 7.98 28.5 23.3 2 0.8 18x2.5
402 39 22.1 18 1.6 0.6 27x0.5
512 26 23.7 19.3 1.7 0.6 27x0.75
598 19.5 24.7 20.2 1.7 0.6 27x0.1
815 13.3 28.6 23.4 2 0.7 27x1.5
1203 7.98 34.5 28.1 2.3 0.8 27x2.5
521 39 24.7 20.1 1.7 0.6 36x0.5
653 26 26.2 21.3 1.8 0.6 36x0.75
753 19.5 27.6 22.5 1.9 0.6 36x1
1048 13.3 32.5 26.6 2.2 0.7 36x1.5
1578 7.98 38.5 31.5 2.4 0.8 36x2.5
امتیاز شما به این محصول
whatsapp