این نوع سیم ها برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی و خطوط انتقال و توزیع برق به کار می روند.

هادی : مس سخت کشیده تابیده به صورت منظم .

استاندارد:
DIN 48201  یا BS 125

 

وزن تقریبی

حداقل نیروی پارگی میانگین قطر خارجی تعداد و قطر هادی سطح مقطع نامی هادی
Kg\km N/M mm mm mm²
91 4.02 4.05 7x1.40 10
143 6.37 5.1 7x1.70 16
228 9.72 6.42 7x2.14 25
314 13.78 7.5 7x2.52 35
445 19.39 9.0 19x1.78 50
610 26.39 10.8 19x2.14 70
850 37.4 12.6 19x2.52 95
1060 46.91 14 19x2.80 120
1340 58.99 15.8 37x2.25 150
1650 72.83 17.5 37x2.50 185
امتیاز شما به این محصول
whatsapp