جداول حداکثر مقاومت هادی ها

 

 

حروف اختصاری ساختار کابل

A/ کابل بیرون ساختمان A کابل بیرون ساختمان
O/ مقاوم در برابر روغن O مقاوم در برابر روغن
O/ زره ( زره ) O زره ( زره )
OZ کابل شماره ‌دار بدون سیم ارت OZ کابل شماره ‌دار بدون سیم ارت
Bd تاب گروهی Bd تاب گروهی
PiMF زوج در فویل فلزی PiMF زوج در فویل فلزی
C حفاظ بافت سیم مسی C حفاظ بافت سیم مسی
Q بافت سیم فولادی Q بافت سیم فولادی
D حفاظ مسی تابیده شده به صورت مارپیچ D حفاظ مسی تابیده شده به صورت مارپیچ
re مفتول گرد تک رشته     re مفتول گرد تک رشته    
e هادی مفتولی e هادی مفتولی
SL کابل کنترل افشان SL کابل کنترل افشان
f افشان f افشان
Staku-Li رشته مسوار با مغزی فولادی Staku-Li رشته مسوار با مغزی فولادی
F نوار ضد آب به صورت طولی F نوار ضد آب به صورت طولی
(ST) حفاظ فویل فلزی (ST) حفاظ فویل فلزی
G لاستیک G لاستیک
t ضد موریانه t ضد موریانه
2G لاستیک سیلیکون (SiR) 2G لاستیک سیلیکون (SiR)
X پی وی سی شبکهای (کراس لینک شده) (XLPVC) X پی وی سی شبکهای (کراس لینک شده) (XLPVC)
3G لاستیک اتیلن پروپلین (EPR) 3G لاستیک اتیلن پروپلین (EPR)
2X پلی اتیلن شبکهای (کراس لینک شده) (XLPE) 2X پلی اتیلن شبکهای (کراس لینک شده) (XLPE)
4G اتیلن وینیل استات (EVA) 4G اتیلن وینیل استات (EVA)
11X پلی اورتان شبکهای (کراس لینک شده) (XLPUR) 11X پلی اورتان شبکهای (کراس لینک شده) (XLPUR)
5G پلی اتیلن کلرین سولفونات شده (CR) 5G پلی اتیلن کلرین سولفونات شده (CR)
Y پی وی سی (PVC) Y پی وی سی (PVC)
6G عایق پلی اتیلن کلرو سولفونات شده (CSM) 6G عایق پلی اتیلن کلرو سولفونات شده (CSM)
Yu پی وی سی تاخیر انداز شعله Yu پی وی سی تاخیر انداز شعله
7G عایق الاستومر فلوئورینه 7G عایق الاستومر فلوئورینه
Yv پی وی سی تقویت شده Yv پی وی سی تقویت شده
GL بافت پشم شیشه با عایق سیلیکون     GL بافت پشم شیشه با عایق سیلیکون    

 

حداقل شعاع خمش

حداقل شعاع خمش نوع کابل
قطر کابل mm بیشتر از 20 قطر کابل mm بین 12 تا 20 قطر کابل mm بین 8 تا 12 قطر کابل mm کمتر از 8  
6D 6D 5D 4D کابل برای تاسیسات نصب ثابت : استفاده عادی در هنگام سربندی
4D 4D 3D 2D
4D 4D 3D 3D کابل‌های قابل انعطاف (گرما نرم مانند PVC): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار مکانیکی کابل‌های نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولی‌ها
6D 6D 5D 5D
6D 6D 5D 5D
10D 9D 9D 9D
12D 11D 10D 10D
8D 8D 7D 7D
10D 10D 10D 10D
4D 4D 3D 3D کابل‌های قابل انعطاف (گرما سخت مانند لاستیک): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار 
6D 5D 4D 4D
6D 5D 4D 4D
8D 6D 6D 6D مکانیکی کابل‌های نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولی‌ها
8D 6D 6D 6D
8D 6D 6D 6D
8D 8D 8D 6D
whatsapp