کابل های مقاوم در برابر آتش ( کابل هالوژن فری )

from 0 Vote
  • Ability to send immediately
Unavailable

کاربرد : 

این نوع کابل ها در برابر آتش مقاومت دارد و برای جلوگیری از خسارت زیاد در آتش سوزی ها به خاطر عدم دود هالوژن و دید داشتن در محیط آتش گرفته کاربرد دارد. در تاسیسات صنعتی و عمومی ، فروشگاه های بزرگ ، هتل ها ، مراکز کنترل ، ایستگاه قطارها، مترو ، فرودگاه ها ، مراکز کنترل وسیستم اعلام حریق قابل استفاده است. از این نوع کابل مواد خورنده و گازهای سمی جدا نمی شود، انتشار آتش بسیار محدود می کند،دود بسیار کمی متصاعد می کند و بدون خود اشتعالی می باشد.

لایه های کابل:

Cu / MGT / XLPE / LSHF

ساختار کابل:

هادی مس کلاس ۲ مطابق استاندارد  IEC 60228
نوار میکا
- عایق XLPE
- فیلر : موار بدون هالوژن
- روکش : مواد بدون هالوژن و دیر گداز

ولتا نامی :

 0.6/1 KV 

استاندارد :

 IEC 60502-1 , IEC 60331

دامنه حرارتی:

   در حالت نصب تا C°-5
   حداکثر دمای هادی C°+90
   حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250

 

وزن تقریبی

میانگین قطر نهایی ضخامت نامی روکش قطر ضخامت نامی عایق سطح مقطع کابل
Kg\km mm² mm mm mm²
205 12.0 1.8 0.7 2x1.5re
242 12.8 1.8 0.7 2x2.5re
300 13.8 1.8 0.7 2x4re
380 14.7 1.8 0.7 2x6re
510 17.5 1.8 0.7 2x10rm
670 19.3 1.8 0.7 2x16rm
980 22.7 1.8 0.9 2x25rm
230 12.6 1.8 0.7 3x1.5re
278 13.5 1.8 0.7 3x2.5re
347 14.4 1.8 0.7 3x4re
432 15.5 1.8 0.7 3x6re
625 18.2 1.8 0.7 3x10rm
850 20.3 1.8 0.7 3x16rm
1200 24.0 1.8 0.9 3x25rm
Your rating to this product
whatsapp