این نوع سیم ها در تاسیسات نصب ثابت در داکت‌های زیرزمینـی، ماشین آلات صنعتی ، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار  میرود ، همچنین برای سیم کشی داخلی تابلو ها و توزیع کننده های برق ، ساختمان ها و سیستم روشنایی مناسب است . به کارگیری ایم سیم ها در لوله ها و زیر گج مجاز است .

ک

Your rating to this product
whatsapp