جهت تغذیه وسایل الکتریکی قابل حمل در محل‌هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد استفاده می‌شود. استفاده از آنها در محیط‌های داغ مجاز نمی‌باشد.

هادی : مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر )
عایق : PVC از نوع PVC/C
ولتاژ نامی :300/500V 

استاندارد:
•   ISIRI 607-42    معادل بین المللی IEC 60227

محدوده دمایی :
 در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
 در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

Your rating to this product
whatsapp