در محل های خشک برای سیم کشی داخل ساختمان و تابلو ها وقتی انعطاف پذیری بیشتری مورد نیاز باشد ، این نوی سیم ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی در محیط های خشک ، درون لوله ها ، زیر و روی گچ در لوله های خرطومی مناسب است
قرارگیری مسـتقیم این نوع سـیم‌ها بر روی سینی‌های کابل، کانال‌هـا یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می‌باشد

هادی : مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر ) 
عایق : PVC از نوع PVC/C
ولتاژ نامی :450/750V 

استاندارد:
•    ISIRI 607 – 3 معادل بین المللی IEC 60227 – 3
کد سیم : 
•    ISIRI (607) 06برای هادی‌های تا سطح مقطع 1mm²
•    IEC 60227 06 (H05V – K)
•    ISIRI (607) 02 برای هادی‌های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
•    IEC 60227 02 (H07V – K)

محدوده دمایی :

برای نصب قابل انعطاف: ℃5- تا ℃70+
برای نصب ثابت: ℃30- تا ℃70+

وزن تقریبی

حداکثر مقاومت هادی میانگین حداکثر قطر نهایی میانگین حداقل قطر نهایی ضخامت نامی عایق سطح مقطع نامی هادی
Kg\km 20درجه سانتیگراد mm mm mm mm²
8.5 39 2.5 2.1 0.6 0.5
11.5 26 2.7 2.2 0.6 0.75
14.5 19.5 2.8 2.4 0.6 1
20.5 13.3 3.4 2.8 0.7 1.5
31 7.98 4.1 3.4 0.8 2.5
45.5 4.95 4.8 3.9 0.8 4
64.8 3.3 5.3 4.4 0.8 6
109 1.91 6.8 5.7 1 10
164 1.21 8.1 6.7 1 16
252 0.78 10.2 8.4 1.2 25
343 0.554 11.7 9.7 1.2 35
490 0.386 13.9 11.5 1.4 50
679 0.272 16 13.2 1.4 70
894 0.206 18.2 15.1 1.6 95
1128 0.161 20.2 16.7 1.6 120
1409 0.129 22.5 18.6 1.8 150
1712 0.106 24.9 20.6 2 185
2256 0.0801 28.4 23.5 2.2 240
Your rating to this product
whatsapp