سیم‌های اتومبیلی با عایق بدون هالوژن و دمای کاری T3 , C°125 مطابق PSA

from 0 Vote
  • Available
  • Ability to send immediately
Call

جاهائیکه حرارت حدود C°150 نزدیک موتور و اگزوز می‌باشد

هادی مس استرند شده با انیل
حداکثر طول تاب : ۲۵ برابر قطر هادی
عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

Your rating to this product
whatsapp